Regelhulp Algemene Verordening Gegevensbescherming

De AP ontwikkelde regelhulp biedt inzicht waaraan uw organisatie moet werken om goed voorbereid te zijn op de AVG die 25 mei van kracht wordt. Aan deze Europese privacywet moet iedere organisatie zich houden. Deze AVG-regelhulp is bedoeld voor de zogenaamde...

Thema Privacy by Design

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kent een aantal nieuwe verplichtingen ten opzichte van de huidige regelgeving. Organisaties hebben tot 25 mei 2018 de tijd om te zorgen dat zij voldoen aan de nieuwe eisen. Een van de nieuwe eisen is Privacy by Design...

Cybersecurity en Privacy staan niet los van elkaar!

Als u het vertrouwen van uw klanten wilt, wees dan open over hoe u met data omgaat en persoonsgegevens beveiligt. De beveiliging van persoonsgegevens (data) is een belangrijk onderdeel van de aangepaste privacy wetgeving (AVG) die in mei 2018 ingaat. Wat zijn...

Seminar Privacy Time op 24 november 2017

Weet u wat er op internet over u bekend is? En weet u als organisatie wat u wel en niet mag registreren aan privacy-informatie? Wetgeving gaat over wat organisaties met data mogen doen en ethiek gaat over wat organisaties met data zouden moeten doen. Op 24 november...