Voorkom imago en reputatieschade!

Voldoe aan de privacy verordening
onze oplossingen

Omdenken: voldoen aan de privacyverordening is goed voor het imago en vertrouwen in uw organisatie!

Verplicht

Niet bedoeld om de discussie direct dood te slaan, maar wel een feit. Vanaf 25 mei 2018 moet uw organisatie voldoen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Kern van deze wetgeving is de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan als best omschreven worden als het recht op eerlijke, veilige en betrouwbare informatieverwerking.

Voordeel AVG

Voldoen aan de AVG kunt u uitdragen als een voordeel. U toont aan dat uw organisatie professioneel, zorgvuldig en veilig omgaat met privacy gegevens.

Dat wekt vertrouwen bij al uw in- en externe relaties. Relaties kunnen er op vertrouwen dat uw organisatie goed om gaat met de aan u toevertrouwde persoonsgegevens.

Voorkom

Want er wordt stevig ingezet op handhaving door de Autoriteit Persoonsgegevens en de boetes kunnen fors oplopen. Maximaal € 20 miljoen of 4% van jaaromzet.

Voorkom onnodige reputatieschade met alle gevolgen van dien.

Over ons

DataWorx

DataWorx is een initiatief van Delfin Corporate Services en MBH bv.

Delfin Corporate Services staat onder toezicht van DNB en voldoet daarmee aan de hoogste standaarden van compliancy. MBH b.v. heeft compliance en privacy opdrachten uitgevoerd binnen financiele organisaties en onderwijsinstellingen.

Met de kennis die hiermee is opgebouwd hebben wij een gerichte methodiek ontwikkeld die wij aanbieden via DataWorx.

Met de DataWorx-methodiek zorgen wij dat uw organisatie duurzaam voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Nu, maar ook in de toekomst.

Onze naam

Vanzelfsprekend heeft privacy en het beveiligen van gegevens met Data te maken. Maar het belangrijkste aspect van een goede beveiliging is bewustwording en het verkrijgen van de juiste cultuur in de organisatie. Het gedrag van uw medewerkers is meer bepalend voor de juiste omgang met privacygegevens dan de toepassing van systemen. 

De andere boodschap in de naam DataWorx komt voort uit omdenken. Als u kunt aantonen dat privacy binnen uw organisatie zeer goed gewaarborgd is gaat het in u voordeel werken : het imago en vertrouwen in uw organisatie wordt alleen maar beter en voorkomt onnodige reputatieschade.

Recent nieuws

Welke oplossing voor uw organisatie van toepassing is, hangt af van uw situatie.

Privacy Scan

Implementatie

Onderhoud

Audit

Privacy Scan

Voldoet uw organisatie aan alle eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt? Aan de hand van de Privacy Quick Scan van DataWorx krijgt u zicht op het niveau van privacy compliance.

Op basis van de resultaten van de Privacy Quick Scan kan een vervolgtraject bepaald worden. Voor veel organisaties is het verplicht om een Privacy Impact Assessment uit te voeren (PIA). Op basis van deze PIA wordt op systematische wijze inzichtelijk gemaakt hoe groot de kans is dat de privacy van betrokken personen van wie de gegevens verwerkt worden, wordt geschaad, waar deze risico’s zich voordoen en welke gevolgen hieraan verbonden zijn. Op basis van de uitkomsten (GAP analyse) wordt een verbeterplan opgesteld met het doel te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (SOLL-situatie).

Implementatie

De Data Protection Officer (DPO) of Functionaris Gegevensbescherming (FG) van DataWorx implementeert samen met medewerkers van uw organisatie het verbeterplan.

Via een uitgekiend stappenplan zorgen wij ervoor dat uw organisatie voldoet aan de AVG.

Maar tevens borgen wij de risk-apetite in uw organisatie.

Het voldoen aan de AVG moet immers geen papieren tijger worden, maar een continu proces waarbij medewerkers bewust zijn van iedere handeling die zij verrichten in relatie tot dataprotectie en privacy.

Onderhoud

Ontzorgen is een belangrijk streven van DataWorx. Want na implementatie bent u er nog niet. U moet blijven voldoen aan de AVG.

Dat vergt onderhoud. Enerzijds omdat bewustwording en urgentie continu aandacht verdienen, anderzijds omdat er verloop is van medewerkers, nieuwe systemen worden geïmplenteerd, etc.

Maar ook omdat op basis van wijzigingen van wet- en regelgeving en wijziging van producten of procedures aanpassingen verricht moeten worden.

DataWorx neemt het beheer en onderhoud van u over en zorgt ervoor dat u AVG-proof blijft.

DataWorx kan hierbij de nieuwe functie van DPO/FG voor u overnemen. Ondertussen kunt u zonder zorgen focussen op uw primaire kernactiviteiten.

Audit

U heeft er voor gekozen om de implementatie & onderhoud zelf uit te voeren en gaat er vanuit dat u voldoet aan de AVG.

Dan is het aan te raden periodiek een audit te laten uitvoeren om te toetsen of u daadwerkelijk privacy compliant bent.

De Auditors van DataWorx hebben naast audit ervaring ook ruime ervaring met het implementeren en onderhouden van de AVG.

Daardoor zijn wij in staat praktisch toepasbare auditrapporten te overleggen.

Een open deur maar toch: wij voeren geen audits uit als we betrokken zijn bij implementatie en/of onderhoud van de AVG.

Werving & Selectie

Als uw organisatie op grote schaal persoonsgegevens verwerkt (bijvoorbeeld onderwijsinstellingen), is het aanstellen van een Data Protection Officer (DPO) of Functionaris Gegevensbescherming (FG) verplicht.

Uw organisatie kan hierbij overwegen een DPO of FG in dienst te nemen, te delen binnen een samenwerkingsverband of extern in te huren.

Gezien de enorme behoefte aan dergelijke functionarissen is het geen sinecure de juiste kandidaat voor een dergelijke positie voor uw organisatie te interesseren. DataWorx ontzorgt u hierbij door kennis kunde en ons netwerk voor u in te zetten. Samen vinden wij de juiste DPO of FG voor uw organisatie.

Aan het werk bij DataWorx of bij een van onze opdrachtgevers

Functionaris Gegevensbescherming – Eindhoven

Organisatie DataWorx is een initiatief van Delfin Corporate Services en MBH B.V. ontstaan uit de behoefte van organisaties die ondersteuning nodig hebben met het implementeren van de wet algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG vervangt per 25 mei 2018...

Lees meer

Data Protection Officer a.i. – Zuid-Oost Nederland

Introductie De Data Protection Officers werken via DataWorx bij opdrachtgevers. De opdrachten die onze Data Protection Officers uitvoeren variëren van:uitvoeren van een Privacy Quick Scanuitvoeren van de Privacy Impact Assessmenthet implementeren van het...

Lees meer

De specialisten van DataWorx

Ber Hensels CCP

lead data protection officer

06 – 52 34 16 95

ber.hensels@dataworx.eu

Mark Simons

recruitment

06 – 523 76 775

mark.simons@dataworx.eu

Frank van Buren

policy protection officer

06 – 523 76 777

frank.vanburen@dataworx.eu

contact

DataWorx

Flight Forum 840

5657 DV EINDHOVEN

040 – 303 1950

info@dataworx.eu